.
.
  • .
    Stay
.
.

Hvorfor HomeSecure?

Hvorfor HomeSecure?

Hvorfor HomeSecure?

Med en alarm fra HomeSecure  sparer du penger og får alle de viktigste funksjonene til en tjenesteleverandør som kobler alarmen til en alarmsentral. Nedenfor beskriver vi først fire grunner til å ha en alarm. Deretter sammenligner vi totale kostnader mellom vår DIY- løsning og et alarmsystem koblet opp mot en alarmsentral.

 

1. Hjemmealarm forhindrer innbrudd

Med en hjemmealarm kan du forhindre innbrudd ettersom det fremkommer fra utsiden at hjemmet er sikret med alarmer, blant annet med alarmklistremerker, alarmskilt, eventuelle utendørskameraer og sirener. Dermed reduseres risikoen for innbrudd når innbruddstyvene helt sikkert innser at hjemmet er sikret med alarm og sannsynligvis velger å ikke bryte seg inn.

 

2. Alarm skremmer bort tyven og minimerer skader

Hvis innbruddstyven, til tross for advarsler om alarm, bestemmer seg for å bryte seg inn i hjemmet, vil alarmen aktiveres og sirenen yle med 110 dB. Dette vil trekke til seg oppmerksomhet og skremme tyven. Tyven forstår at det er stor risiko for at noen (eier, nabo, vektere, politi) snart dukker opp. Dermed minimeres tyvens arbeidstid inne i hjemmet og skadene fra innbrudd.

 

3. Informasjonsflyt - Ring politiet og varsle familiemedlemmer

Med en HomeSecure-alarm mottar du innbruddsinformasjon i sanntid til mobiltelefonen din via SMS og oppringing. Det er viktig å raskt få en betrodd person til området (deg selv, politiet eller nabo). Dette betyr også at du kan informere familiemedlemmer om situasjonen samt advare dem om å gå hjem som første person. Med et IP-kamera koblet til alarmsystemet kan du bekrefte via mobiltelefon hvis noen er hjemme eller det bare er snakk om en falsk alarm.

 

4. Fordeler med å sikre hjemmet

Det sier seg selv at skadehåndtering er raskere og enklere hvis du har bevis på innbrudd. I tillegg gir noen forsikringsselskaper hjemmeforsikringsfordeler hvis du har en alarm. Du kan for eksempel få årlige rabatter, men du må selv avklare dette med forsikringsselskapet ettersom alle selskapene har forskjellige retningslinjer.

 

HOMESECURE GJØR-DET-SELV-ALARM ELLER ALARM KOBLET TIL ALARMSENTRAL

Salgsargument: Vekterbesøk og overvåkning 24/7

Alarmleverandører pleier å selge sine tjenester med to argumenter: vektertjeneste og 24/7 overvåkning.

Problemet med vekterbesøk er at vekterne ikke når frem til innbruddsområdet i tide. Når alarmen utløses går informasjonen til sentralen deres og deretter sender de en patrulje om de mistenker innbrudd. Mest sannsynlig har tyven kommet seg langt unna før vekterne ankommer. Hvorfor skal man betale for dette? I de fleste tilfeller kan en vekter kun bekrefte om det har skjedd et innbrudd og utføre handlinger som å ringe politiet og gi beskjed at du må anmelde innbruddet.

Det andre argumentet med overvåkning 24/7 trøster heller ikke så mye ved innbrudd. Hva er egentlig forskjellen om informasjonen kommer direkte til din mobiltelefon først eller via en alarmsentral? Vår oppfatning er at forskjellen er svært liten og at det er bedre å få informasjonen raskest mulig. Hvorfor betale for den tjenesten?

 

TOTALKOSTNADER MED HOMESECURE SMART VILLAPAKKEN PLUS

Med HomeSecure kjøper du alarmen og eier den selv. I dette eksempelet bruker vi Smart Villapakken Plus med inkludert IP-kamera (5995 kr) som er den dyreste og mest komplette alarmpakken. Etter at du har kjøpt alarmen hos oss har du ingen månedskostnader utenom anskaffelse av SIM-kort samt eventuelle kostnader forbundet med SMS og anrop når alarmen går. Disse kostnadene vil realistisk sett ikke overskride 20 kr per måned (240 kr per år). I dette eksempelet regner vi ut hvor mye totalkostnaden blir når du kjøper en HomeSecure Smart Villapakken Plus og har det i 10 år med en månedlig kostnad på 20 kr for SMS og anrop. 

Totalkostnad år 1: 6235 kr (antatt 240 kr fra SIM-kort)

Totalkostnad år 2: 6475 kr (antatt 240 kr fra SIM-kort)

Totalkostnad år 3: 8115 kr (antatt 240 kr fra SIM-kort)

 Totalkostnad år 10: 8395 kr (antatt 240 kr fra SIM-kort)

 

TOTALKOSTNAD – LEVERANDØR AV ALARM KOBLET TIL ALARMSENTRAL

Verisure og SectorAlarm begynner på ca. 319 kr / 379 kr per måned for deres minste startpakke. I dette eksempelet regner vi ut hvor mye totalkostnaden blir når man betaler 319 per måned i 1, 2, 3, og 10 år.

Totalkostnad år 1: 3828 kr

Totalkostnad år 2: 7656 kr

Totalkostnad år 3: 11 484 kr

Totalkostnad år 10: 38 280 kr

I denne prisen inngår leie av alarm, installasjon, opplæring på hvordan alarmen brukes samt vakttjenester og vedlikehold. Merk at du ofte ikke vil eie alarmen. Hvis du sier opp avtalen, mister du alarmen.

På 10 år kan besparelsene være 29 885 kr, samtidig som du har hatt samme nytte av vår alarm som med en alarm fra en alarmsentral.

.